menu
Hotline

Chúng tôi có kinh ngiệm trong việc làm ra những sản phẩm về Bath & Beauty từ năm 2005, và đang liên tục mở rộng kiến thức của mình nhiều hơn nữa.

Thế mạnh và nền tảng phát triển của chúng tôi là dịch vụ bán lẻ và khâu phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng tôi làm việc với một số công ty lớn đằng sau như: Martha Stewart, Hitachi, Morton Salt, cũng như các trường Trung học và trường Đại học.

 

Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà còn bán nguyên liệu để bạn có thể tự làm.

Hầu hết sản phẩm được các nhà sản xuất mua với số lượng lớn và đóng gói lại với các kích cỡ khác nhau, sau đó bán lại cho các công ty nhỏ hơn hay cho các cá nhân. Bằng cách này, chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm chi phí vận chuyển để mua được sản phẩm tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Chúng tôi luôn cố gắng tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng để họ có thể được thỏa mãn.

 

Chúng tôi không thử nghiệm sản phẩm trên động vật, không làm tổn hại đến chúng. Mặc dù một số công ty vẫn còn thử nghiệm trên động vật, nhưng chúng tôi tin rằng điều này là không cần thiết, phi đạo đức và không khoa học.

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng sản phẩm của mình sẽ an toàn với con người, vì vậy tất cả sản phẩm đều được đánh giá một cách chặt chẽ và được thử nghiệm bởi những người tình nguyện.

Là một công ty với nhiều sản phẩm tự nhiên, chúng tôi cũng bảo vệ môi trường bằng phương pháp tái chế.